Onze acties.

 

Bij Comelit zetten we ons in voor de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzaamheid in alle aspecten van onze activiteiten..

We streven ernaar onze impact op het milieu te verminderen en duurzame praktijken in onze toeleveringsketen te promoten. Dit betekent dat we zorgvuldig leveranciers selecteren die onze waarden delen en zich inzetten om hun impact op het milieu te verminderen. Ook in ons productieproces brengen wij dit tot uitvoering zoals energie-efficiëntie, recycling en afvalvermindering. Bovendien moedigen we onze medewerkers aan om milieubewust te zijn en acties te ondernemen die bijdragen aan de bescherming van het milieu, zowel in hun persoonlijke als professionele leven.

Wij geloven dat we door samen te werken een positieve impact kunnen hebben op het milieu en een betere toekomst voor iedereen kunnen creëren.

De afgelopen jaren heeft Comelit besloten om, door de hele Group erbij te betrekken, een weg in te slaan om duurzaamheid één van pijlers te maken in zijn bedrijfsstrategie.

Aan de basis van de keuze lag, nog vóór de beslissing om te anticiperen op de huidige tijd met betrekking tot de Europese regelgeving of om in te spelen op de vraag van de markt, het besef in hoeverre de doelstellingen van duurzame ontwikkeling overeenkwamen met de visie van ons bedrijf en met zijn dagelijkse manier van werken.

Als de gedachte en onze mindset is om bij te dragen aan het creëren van een veiligere wereld door middel van een methode die de mens centraal stelt – of het nu de medewerker, de klant, de leverancier is – dan is het duidelijk dat de waarde van duurzaamheid een onderscheidend en kenmerkend voor de identiteit van Comelit.

In deze visie wordt nabijheid tot de klant gecombineerd met zorg voor elke persoon die met ons werkt en aandacht voor de gemeenschap waarvan we deel uitmaken en waarmee we sterk verbonden zijn evenals de betrokkenheid om de impact die onze activiteit heeft te minimaliseren in de omgeving.

In deze visie wordt technologie, die doordringt in elk aspect van ons bedrijf, een hulpmiddel om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die we nastreven te bereiken.

 

Reële en haalbare doelen.

Reële en haalbare doelen.

 

Als bedrijf zet Comelit zich in voor de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de 17 doelstellingen voor duurzame groei van de Europese Gemeenschap. Deze doelen vertegenwoordigen een routekaart om een meer rechtvaardige, duurzame en welvarende wereld voor iedereen te creëren.

We hebben onszelf specifieke doelstelling gesteld met betrekking tot :

• Gezondheid en welzijn
• Kwaliteit onderwijs
• Schone en betaalbare energie
• Fatsoenlijk werk en groei
• Verantwoorde consumptie en productie
• Klimaat actie

Om deze doelen te bereiken, passen we duurzame praktijken toe op alle gebieden van ons bedrijf, van afvalbeheer tot het verminderen van het gebruik van fossiele energie, van het gebruik van groene materialen tot het verminderen van de CO2-uitstoot. We zijn toegewijd aan het voortdurend monitoren en evalueren van onze voortgang en het nemen van corrigerende maatregelen om deze doelen te bereiken. We zetten ons ook in om met onze belanghebbenden samen te werken om duurzame groei te bevorderen en een betere toekomst voor iedereen te creëren. We zijn ervan overtuigd dat we alleen door samen te werken deze ambitieuze doelen kunnen bereiken en een duurzamere wereld kunnen creëren voor toekomstige generaties.

Voor het milieu en de gemeenschap.

We zijn ons ervan bewust dat onze acties een impact hebben op het milieu en de samenleving, daarom zetten we ons in om een duurzaam bedrijf te zijn.
We promoten een duurzame bedrijfscultuur, we moedigen onze medewerkers aan om hun steentje bij te dragen om het milieu te beschermen en bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschappen waarin we actief te zijn.

We passen duurzame praktijken toe op alle gebieden van ons bedrijf, van afvalbeheer tot energiebesparing, van het gebruik van groene materialen tot het verminderen van de CO2-uitstoot. We zijn ervan overtuigd dat dit ons zal helpen een betere toekomst voor ons allemaal te creëren en een ethisch verantwoord bedrijf te zijn.

Voor degene die voor ons werken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het geluk en het welzijn van onze medewerkers cruciaal zijn voor het succes van ons bedrijf. Daarom investeren we voortdurend in hun opleiding en professionele groei, creëren we een positieve werkomgeving en stimuleren we een evenwicht tussen werk en privéleven.

We zetten ons in voor het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd kunnen voelen, en waar ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun doelen kunnen bereiken. Op deze manier verkrijgen we een wederzijds voordeel voor de groei en het succes van het bedrijf en voor de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.

Bij ons werken 

Voor wie met Comelit werkt.

We verbinden ons ertoe alleen samen te werken met leveranciers die onze waarden delen en die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving. We letten op hun ethische en milieunormen en controleren of ze voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de producten en diensten die we onze klanten aanbieden eerlijk en duurzaam zijn ingekocht. Door samen te werken met leveranciers die zich aan bepaalde ethische codes houden, dragen we bovendien bij aan een meer rechtvaardige en duurzame wereldeconomie.

0 kW

Nominaal vermogen van de fotovoltaïsche panelen

0 %

Percentage geretourneerde producten teruggevonden

0 %

Van al het gebruikte papier is gerecycled en/of FSC

DE ETISCHE CODE 

Bij de Comelit Group hebben we ons altijd laten leiden door een humanistische benadering, waarbij de mens centraal staat in onze visie. We identificeren ons in de aandacht voor onze medewerkers, in de ethiek die de relatie met leveranciers en distributeurs beheerst en in de samenwerkingsrelatie met installateurs.

Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van het dagelijks leven, waarbij we altijd naar de toekomst kijken door het ontwerpen van nieuwe oplossingen in naam van maximale eenvoud en functionaliteit.

Tot onze bedrijfsdoelstellingen behoort ook het creëren van waarde en kansen voor onze belanghebbenden – zoals aandeelhouders, klanten, leveranciers, werknemers en medewerkers – en voor de gemeenschap. Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we alle noodzakelijke industriële en financiële strategieën geïmplementeerd en een ethische code opgesteld om transparantie, correctheid en loyaliteit op elk gebied van onze acties te garanderen.