CERTIFICERINGEN 

De normen voor Comelit.

Verzekerd van kwaliteit

Comelit heeft altijd het belang erkend van normen als fundamentele technische regels die op internationaal niveau worden gedeeld, die het mogelijk maken om tijd en middelen te besparen, overbodige processen te elimineren, de efficiëntie te verhogen en betrouwbare en veilige producten volgens de laatste stand van de techniek te garanderen. Het naleven van de referentienormen maakt het ook mogelijk om de conformiteit van de geleverde producten, processen en diensten te garanderen en een wijziging door te voeren, met het oog op een continue verbetering in de tijd.

 

Om deze reden neemt Comelit actief deel aan de technische commissies die de normen van de sector ontwikkelen en sluit zich aan bij de belangrijkste handelsverenigingen, om altijd op de hoogte te zijn van de belangrijkste richtlijnen en Europese productregelgeving, evenals de regelgeving van niet-EU-gebieden en de technische normen met betrekking tot de producten die zijn ontworpen en op de markt worden gebracht.

Onze certificeringen.

Comelit beheerd en onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem al 30 jaar in overeenstemming met de ISO 9001:2015-norm en al bijna 20 jaar het milieubeheersysteem in overeenstemming met de ISO 14001:2015-norm: deze twee internationale normen, voor een met grote ambities vertegenwoordigen ze niet langer slechts een onderscheidend element, maar zijn ze noodzakelijke vereisten om toegang te krijgen tot de wereldmarkt.

Onze officiële documenten.

Comelit is rechtstreeks verantwoordelijk voor het opstellen van alle conformiteitsbeoordelingsprocedures voor producten die op de markt worden gebracht, om te garanderen dat wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de bepalingen van de relevante wetgeving.

Door middel van interne pre-compliance tests en samenwerking met geaccrediteerde testlaboratoria, houdt Comelit toezicht op zowel het conformiteitsbeoordelingsproces van zijn producten als de productcertificering, voert het periodieke beoordelingsaudits uit bij leveranciers en zorgt ervoor dat het technische productdossier is afgestemd op de wijzigingen die in het hele product zijn aangebracht de levenscyclus.

De volgende uitdaging van Comelit is de normen naleven om zo strategische en bewuste keuzes te maken, een instrument voor de groei van de bedrijfscultuur, gericht op het versterken van de geloofwaardigheid en autoriteit op de markt.

JACOPO BRAMBILLA, Regulatory affairs specialist.